RANA TRAININGEN
Familie opstellingen
Opstellingen is een methode die gebruikt wordt om problemen inzichtelijk te maken en (veel belangrijker nog) een mogelijke oplossing te geven.

Wanneer doe je een opstelling?
 • verstoorde familie relaties, echtscheiding
 • je doel in je leven niet vinden
 • onrust of gejaagdheid voelen
 • geen partner vinden of kunnen houden
 • niet in je kracht komen
 • verslaving aan alcohol, drugs, gokken
 • geen energie hebben
Welke familie invloeden kunnen een rol spelen?
 • Hebben je ouders of jij vroeger een belangrijke liefde of verloofde gehad
 • Zijn er kinderen jong overleden, dood geboren, miskramen of abortussen
 • Ben jij of je ouders afkomstig uit een ander land dan Nederland
 • Heb je als kind op jonge leeftijd je vader of moeder verloren
 • Heeft er iemand in de familie moord of zelfmoord gepleegd
 • Was iemand geestelijk- of lichamelijk gehandicapt en werd die uitgesloten
 • Zijn er buitenechtelijke kinderen, pleegkinderen of geadopteerde kinderen
 • Is iemand verslaafd aan alcohol, gokken, drugs
 • Is er een familielid dader of slachtoffer van seksueel misbruik
 • Is er iemand met ouders van verschillende nationaliteiten
 • Heeft een partner binnen een relatie een handicap of chronische ziekte
Familie opstellingen, hoe gaat dat in z’n werk?
Er wordt gewerkt met een groep mensen die elkaar al dan niet kent. De begeleider vraagt jou welk probleem er speelt en wat de opstelling je moet gaan opleveren. De begeleider bepaalt vervolgens wie of wat er opgesteld gaat worden. Dit kunnen familieleden zijn, maar ook een abstractie als ‘een nieuw toekomstbeeld’ of ‘een gevoel’.

Vervolgens vraag jij enige groepsleden om jezelf en je familieleden te vertegenwoordigen. Je stelt ze intuïtief in de ruimte op zoals jij hen in relatie tot elkaar beleeft. Jouw innerlijke beeld wordt hiermee als het ware naar buiten gebracht en kan nu ‘op afstand’ ervaren worden.

De opstelling komt tot leven als een tableau-vivant: de onderlinge verhoudingen en verstoringen worden zichtbaar en voelbaar. Met hulp van de begeleider wordt gezocht naar een passende oplossing door de representanten te verplaatsen. Jouw ‘oude’ innerlijke beeld wordt hiermee vervangen door een ‘nieuw’ beeld dat een diepe helende werking heeft.


De appel valt niet ver
van de boom